Gaziantep Mutfa��

Ek�ili Ufak K�fte

� Yap�l���

Malzeme

�orbas� i�in;
750 gr. par�a et
1.5 su barda�� nohut
1 yemek ka���� domates Sal.
3-4 di� sar�msak-1 yemek ka�. biber sal�as�
2 limonun suyu-Yeterince su
K�ftesi i�in;
500 gr. ya�s�z k�yma-500 gr. simit
2 adet kuruso�an-Tuz, karabiber, k�rm�z�biber
Ya�, nane

Tarifi

Simit �nce su ile biraz �slat�l�r. So�anlar ufak ufak do�ran�r. Karabiber, k�rm�z�biber ve tuz eklenerek iyice yo�rulur, (15-20 dk.) i�ine k�yma ilave edilir, k�fte iyice yumu�ay�ncaya kadar yo�rulur. K�fteden bilye b�y�kl���nde par�alar al�narak avu� i�inde yuvarlan�r. Di�er taraftan bir gece �nceden �slat�lm�� nohut ve et, halka �eklindeki so�an ile yumu�ay�ncaya kadar pi�irilir. Sal�as� ve ek�isi konur. 2-3 ta��m kaynat�l�r. Ayr� bir tencerede kaynat�lan suya tuz konur ve bu suda yuvarlanm�� k�fteler pi�inceye kadar kaynat�l�r. Pi�en k�ftelerin suyu s�z�l�r. Servis yap�laca�� zaman k�fteler, et ve nohutlu kar���m�n i�ine konur, biraz �s�t�l�r ve �zerine k�zd�r�lm�� ya� ile nane d�k�l�p servis yap�l�r.