Gaziantep Mutfa��

Yaprak Sarmas�

� Yap�l���

Malzeme

300 gr. ya�l� k�yma
500 gr. sarmal�k yaprak (asma veya ba� yapra��)
500 gr. pilavl�k bulgur
3 ba� kuru so�an
1 ba� sar�msak
1 yemek ka���� biber sal�as�
1 yemek ka���� domates sal�as�
Karabiber, k�rm�z�biber, tuz
Yeterince su

Tarifi

Tencereye yapraklar� ha�lamaya yetecek kadar su konur ve kaynat�l�r. Kaynayan suya at�lan yapraklar fazla yumu�ak olmayacak �ekilde ha�lan�r. Daha sonra suyu s�z�lerek bir kenara al�n�r. Di�er tarafta bir kap i�erisinde pilavl�k bulgur, ince do�ranm�� so�an ve sar�msak, sal�alar, k�yma, tuz, karabiber, k�rm�z�biber 2 bardak suyla iyice kar��t�r�l�r. Bu kar���m �zenle yapraklar�n i�ine konarak s�k� bir �ekilde sar�l�p tencereye s�k� bir �ekilde dizilir. �zerine sarmalar� bir parmak ge�ecek �ekilde su konur, birazda tuz ilave edilir. En �st�ne dolma ta�� veya ters �evrilmi� bir tabak konarak kaynamaya b�rak�l�r. Kaynamaya ba�lay�nca alt� yeme�in alt� k�s�l�p pirin� ve yapraklar pi�ene kadar bekletilir. Yemek servise haz�rd�r.