Gaziantep Mutfa��

Alt� Ezmeli Tike Kebab�

� Yap�l���

Malzeme

500 gr kebapl�k et, 100 gr kuyruk,
Terbiye i�in: 3 -4 di� sar�msak,
1 yemek ka���� domates ve biber sal�as�
2 yemek ka���� zeytin ya��,
Tuz ve karabiber, yeni bahar.
Sos i�in: 4 -5adet domates, 3-4 adet
sivri ye�il biber

Tarifi

Et ku�ba�� b�y�kl���nde do�ran�r. Et ve kuyruk ya��, sos malzemesi d���ndaki di�er malzemelerin i�ine konur ve birbirine iyice kar��mas� i�in el ile yo�rulur. Terbiyelenmesi i�in bir g�n buzdolab�nda bekletilir. Domatesler �i�lere ge�irilir ve �zgarada pi�irilir. Domatesler pi�tikten sonra kabuklar� soyulur ve tokmakla ezilir bir taba�a konur. �nce do�ranm�� ye�il biberler domatesin �st�ne serpilir.

Terbiyelenmi� etler �i�lere saplan�r ve �zgarada �evire �evire pi�irildikten sonra s�cak sosun �zerine �ekilerek servis yap�l�r.